Privātuma Politika

Mūsu vietnes adrese ir: http://www.seklumuss.lv/, turpmāk tekstā “Vietne”, ko pārstāv SIA “Premium chocolate", reģ. Nr. 40103610680 , reģ. Adrese: Ķengaraga iela 1B, Rīga, LV-1063

Saistības
Šī Privātuma politika paskaidro to, kā seklumuss.lv Vietne ievāc par Jums personīgos datus, kā tos glabā, izmanto un kad izpauž šos datus, turpmāk “seklumuss.lv” tekstā apzīmēta ar “Vietne”.

“Vietne” apņemas aizsargāt Jūsu personīgo datu privātumu, kuri tiek iegūti no Jums, tajā skaitā datus, kas tiek iegūti, kad Jūs apmeklējat “Vietne” mājaslapu. Mēs augsti novērtējam Jūsu privātumu un tāpēc šī politika ir viegli piejama mūsu mājaslapā, lai palīdzētu Jums izprast, kā tiek izmantota informācija, kas iegūta mājaslapas izmantošanas laikā. Privātuma politika apraksta personīgās informācijas apstrādāšanas pamatprincipus.

Informācija, ko ievācam
Ir divu veidu informācija, ko “Vietne” var ievākt par Jums: “Anonīmie dati” un “Personīgie dati.”

Anonīmie dati
Anonīmie dati sastāv no reģistra datnēm un Sīkdatnēm – šie dati nav personiski identificējami, kā Jūsu Interneta Protocola (“IP”) adrese, domēns vai informācija par “Vietne” mājaslapas izmantošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām. Šī mājaslapa izmanto nozares standarta analītiskās pakas, kas automātiski ievāc ierobežotu informāciju par mājaslapas apmeklētājiem un saglabā šo informāciju servera reģistru arhīvā. Šī informācija var saturēt IP addresi, pārlūka veidu, pamat IP informāciju, atsauces lapas, izmantoto operatīvo sistēmu un datuma/laika kodus. Šī informācija neindentificē individuālus apmeklētājus, tā tiek izmantota lapas administrēšanai, kā arī lapas pielietojuma un tendenču analīzei.

Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājaslapas iespējām, tādām kā autorizēšanās un/vai atkārtotai apmeklēšanai.  Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas tiek saglabāti personālo datorosatsauču vajadzībām. Mēs nesasaistām informāciju, kas glabājas sīkdatnēs ar personīgi identificējamu informāciju, ko esat snieguši mūsu lapā.

Šī mājaslapa izmanto Google Analytics un Meta Pixel, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji izmanto mājaslapu. Šis instruments izmanto “sīkdatnes,” teksta failus, kas tiek izvietoti jūsu datorā, lai anonīmi savāktu standarta Interneta reģistrāciju un apmeklētāju uzvedību informāciju. Informācija, ko ievāc sīkdatne par to, kā Jūs izmantojat mājaslapu, tajā skaitā Jūsu IP adrese, tiek nosūtīta Google un Meta. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu, kā apmeklētāji izmanto mājaslapu un lai veidotu statistiskās atskaites par lapas aktivitāti “Vietnē”.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim kādai trešajai pusei izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu privātu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Google nesasaistīs Jūsu IP adresi ar jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google. Mēs nesasaistīsim jebkādus datus, kas iegūti šajā mājaslapā ar personiski identificējamu informāciju, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet informāciju mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā.

Personīgie dati
Personīgie dati ir jebkuri dati, kas Jūs personiski identificē, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese vai telefona numurs. Mēs ievācam šādu informāciju tad, kad Jūs aizpildat, kādu no kontaktu formām vai iesaistieties citās tiešsaistes aktivitātēs, piemēram, iegādājoties produktus vai pakalpojumus.

Ja Jūs esat iesnieguši personiski identificējamu informāciju “Vietne” mājaslapā, Jums ir iespēja to labot, izmainīt vai izdzēst to, ja tā neatbilst patiesībai.

Reģistrācija nav nepieciešama, lai piekļūtu vai izmantotu šo mājaslapu. 

Ja Jūs reģistrējaties un šī procesa laikā iesniedzat personiski identificējamu informāciju, esat droši, ka šī informācija netiks izplatīta kādai trešajai pusei bez Jūsu atļaujas.

Pieeja personiski identificējamai informācijai

Ja Jūsu personiski identificējamā informācija mainās vai ja Jūs vēlaties, lai mums vairs nebūtu pieejama Jūsu personiski identificējamā informācija, tad Jūs varat pieprasīt to izlabot, atjaunināt vai izdzēst, nosūtot mums e-pastu uz [email protected]Iepirkšanās interneta veikalā 

Piemērošanas sfēra
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem “Vietne” klientiem un pircējiem,
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus “Vietne” internetveikalā, papīra formātā vai elektroniski, un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Maksājuma apstrāde
Maksājumu apstrādi nodrošina MakeCommerce tiešsaistes maksājumu integrācija, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod šiem  tiešsaistes maksājuma sistēmas pārvaldībai. Mēs nesaglabājam maksājuma detaļas, sensitīvos datus savā “Vietnē”.

Vairāk par to privātuma un datņu politiku un drošību lasiet MakeCommerce mājaslapā.

Personas datu apstrādes mērķi (nolūki)
Preču un pakalpojumu pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai:

– klienta identificēšanai un apkalpošanai;
– pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
– preču piegādei (sūtīšanai);
– preču atgriešanai vai maiņai;
– pirkuma naudas atgriešanai;
– garantijas saistību izpildei;
– preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
– komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
– klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai
– lojalitātes celšanai jeb pastāvīgo klientu priekšrocību (atlaižu) piešķiršanai;
– norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
– mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
– biznesa analīzei un plānošanai;
– statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
– klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.

Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.  

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Klienta personas datu apstrādes, ko veic “Vietne”, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:
Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
normatīvo aktu (likumu) izpildei – lai izpildītu “Vietne” saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
Klienta piekrišana;
Likumīgās intereses – lai realizētu likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no “Vietne” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.
“Vietnes” likumīgās intereses ir:
– veikt komercdarbību;

– veikt preču pārdošanu;

– nodrošināt līguma saistību izpildi;

– saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruņiem, interneta mājaslapā;

– analizēt mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

– administrēt Klienta kontu mūsu mājaslapā;

– veikt darbības Klientu noturēšanai;

– segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;

– attīstīt preces sortimentu;

– reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;

– nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;

– nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

– nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;

– administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;

– vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

Trešās puses un trešo pušu mājaslapas
Mēs respektējam Jūsu konfidencialitāti, un tāpēc jebkura informācija, kas tiks ievākta šajā mājaslapā, tiks turēta slepenībā. Tā netiks pārdota vai izmantota kādā veidā, kas varētu Jums kaitēt.

Šī mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, kurās mums nav pilnīgi nekādas kontroles. Lūdzu ņemiet to vērā, kad Jūs klikšķināt uz saitēm; mēs neesam atbildīgi par privātuma politikām citās mājaslapās. Tāpēc iesakām apskatīt katras mājaslapas privātuma politiku neatkarīgi no tā, vai mūsu mājaslapā ir vai nav saites uz tām.

Piekrišana un labojumi  

Izmantojot “Vietne” un/vai piedaloties “Vietne” aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu Privātuma politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu neiesniedziet privātu informāciju šajā mājaslapā.

Mēs sekojam nozares standartiem, lai aizsargātu jebkādu informāciju, ko esat mums iesnieguši. Tomēr ir jāņem vērā, ka neviena no elektroniskās uzglabāšanas metodēm nekad nebūs 100% droša. Līdz ar to, kā jebkura cita organizācija, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību Jūsu informācijai.

“Vietne” var veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Jurisdikcija
Mēs saglabājam tiesības izpaust Jūsu personiski identificējamo informāciju, kā to pieprasa likumdošana, un gadījumos, kad mēs uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vai pakļaujoties juridiskām rīcībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

Kontakti

SIA “ Premium chocolate

Reģ. nr. 40103610680 ,

Adrese: Ķengaraga iela 1A, Rīga, LV-1063

[email protected]

Šī Privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta [27.10.2023.].


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.